Bioplyn

Cenné zkušenosti ve všech aspektech zpracování profesionálních energetických projektů

Společnost Green Gas má zkušenosti z různých oblastí výroby čisté energie. Nepřetržitě vyhledáváme příležitosti spolupráce na realizaci nových projektů týkajících se výroby energie z bioplynu nebo problematiky čistých technologií. S významnými zkušenostmi ze všech fází realizace projektů výroby čisté energie jsme schopni poskytovat podporu na poli návrhu, konstrukce, provozu, údržby a propagace generovaných výstupů. Dále dokážeme podporovat zpracování projektu nebo jeho financování. S důkladnou znalostí provozu plynových motorů se například zajímáme o společnou realizaci projektů výroby energie z bioplynu. Společnost Green Gas má zkušenosti se ziskovou realizací těchto projektů, aby se partneři mohli soustředit na svou hlavní činnost. Kontaktujte nás v souvislosti s projekty na zpracování bioplynu nebo s jinými projekty, abychom mohli probrat způsob naší spolupráce.