Green Gas

Společnost Green Gas International se angažuje v oblasti zmírňování následků změny klimatu prostřednictvím konverze škodlivých emisí metanu na cennou energii. Máme za sebou několik desetiletí úspěšných zkušeností s těžbou, konverzí a zpracováním plynů z různých zdrojů, jako jsou uhelné doly, skládky odpadu, čističky odpadních vod a závody na výrobu bioplynu.

Více ››


Projekty

S rozsahem téměř 40 projektů v rámci Evropy a s konsolidovanými 50letými zkušenostmi v tomto průmyslovém odvětví, a pomáháme tak zákazníkům. Níže najdete výběr z našeho portfolia. Další informace o těchto nebo alternativních projektech získáte od našeho obchodního týmu. po celém světě ke snížení uhlíkové stopy komerčně životaschopným způsobem.

Více ››