Důlní plyn

Z vašeho důlního metanu realizujeme více energie.

V uhelných dolech jsou přítomná velká množství škodlivého metanu (CH4). Metan (CH4) je přírodní zdroj, který může znečišťovat životní prostředí, ale poskytuje také vynikající příležitosti konverze na udržitelný zdroj energie budoucnosti. Společnost Green Gas zastává jedinečnou pozici díky svému know how podpovrchové těžby plynu a plynových motorů, což vede k vyšší bezpečnosti dolů a výsledné vyšší produkci uhlí. Naše odborné znalosti poskytují řešení, která zvýší bezpečnost hlubinných dolů, podpoří produkci uhlí, zajistí lepší výsledky při čerpání plynu a poskytnou lepší provozní výsledky. Naše řešení se sestávají z několika cenných služeb:

Návrh:
Naši inženýři vyvíjejí zákaznická řešení na základě situace klienta. V závislosti na kvalitě plynu, poloze dolu, stavu a struktuře dolu je zpracováno to nejlepší řešení.

Stavba a investice: Máme rozsáhlé odborné zkušenosti s hlubinnými vrty a realizací optimálního systému těžby plynu. Poté je nainstalována kogenerační jednotka a je provedeno připojení k rozvodné síti. Společnost Green Gas operuje jako upřednostňovaný partner se schopností účasti formou investice do projektu.

Provoz a údržba:
Realizujeme optimální těžbu plynu a výrobu energie a maximalizujeme realizované výstupy: elektrická energie, teplo a volitelně emisní povolenky. Dispečink společnosti Green Gas při provozu monitoruje veškeré aktivity, aby zajistil stabilní a úspěšné fungování.

Inovace: Výsledkem našich odborných znalostí a zkušeností jsou cenné inovace. Máme jedinečnou pozici, díky které jsme schopni realizovat energetické projekty v oblastech s aktivní těžbou a v dolech s nízkým množstvím metanu (obsah CH4 s nižší než 20% koncentrací).

Důvody spolupráce se společností Green Gas