Ekspertyza w zakresie metanu pochodzącego ze składowisk odpadów

W przypadku firm zarządzających jednym lub więcej składowisk odpadów, polityka dotycząca ochrony środowiska, perspektywy zrównoważonego rozwoju oraz pomyślne prowadzenie firmy są ważnymi parametrami dla udziałowców. W odniesieniu do wielu zamkniętych i działających składowisk odpadów istnieje możliwość uzyskania dodatkowych przychodów dzięki rozpoczęciu lub poprawie wytwarzania energii pochodzącej z zanieczyszczającego środowisko naturalne metanu, który powstaje podczas rozkładu beztlenowego. Znaczne ilości metanu można wykorzystać w celu wsparcia ochrony środowiska, przy jednoczesnym generowaniu dochodów w zrównoważony sposób. Zapewniamy możliwość zaprojektowania, zbudowania i obsługi przez Green Gas dopasowanego do potrzeb, gotowego do użytku rozwiązania w celu pozyskania najczystszej energii. Możemy wspólnie wykorzystać możliwości biznesowe stojące przed właścicielami składowisk odpadów oraz firmami zajmującymi się gospodarowaniem odpadami.

Firma Green Gas projektuje, buduje, inwestuje i kieruje takimi projektami na całym świecie w celu poprawy wskaźnika wpływu firmy na środowisko, poprzez pozyskiwanie kredytów węglowych przy jednoczesnej produkcji czystej energii. W oparciu o Państwa unikalną sytuację prezentujemy dopasowaną do potrzeb ofertę w celu świadczenia usług lub zarządzania kompleksowym projektem. Połączenie Państwa oraz naszych zalet skutkuje osiągnięciem najlepszych wyników, a Państwo mogą skupić się na swojej kluczowej działalności.


Powody przemawiające za nawiązaniem współpracy z firmą Green Gas