Green Gas w Czechach

Firma DPB jest uznanym czeskim pionierem w zakresie zarządzania i wykorzystania metanu z kopalni węgla. Firma oferuje wykonywanie robót wiertniczych naziemnych, jak i podziemnych, a także usługi dystrybucji i produkcji gazu kopalnianego. Dzięki zaangażowanemu zespołowi liczącemu 400 pracowników Green Gas DPB jest główną firmą operacyjną posiadającą wiele lat doświadczenia w prowadzeniu projektów przekształcania metanu z kopalni węgla w energię, realizowanych w Środkowej i Wschodniej Europie.

Green Gas, DPB, a.s. 

Rudé armády 637 

739 21 Paskov 

Czechy
T: +420 558 612 111 

F: +420 558 671 576
E: dpb@dpb.cz

http://www.dpb.cz/