Kredyty weglowe

Firma Green Gas dostrzega w procesie łagodzenia zmian klimatycznych wyzwanie przemysłowe i wprowadza tradycję doskonałości inżynieryjnej i operacyjnej w zakres działalności składowisk odpadów i kopalni, dla których kwestia ta nigdy nie należała do priorytetowych.

Łącząc doświadczenie z wiedzą specjalistyczną na temat Protokołu z Kioto i innych restrykcyjnych przepisów dotyczących energii odnawialnej, firma Green Gas oferuje projekty łagodzenia negatywnego wpływu metanu na środowisko w oparciu o postanowienia Protokołu z Kioto (CDM) oraz Mechanizm Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation (JI)) w celu wyprodukowania kredytów węglowych przeznaczonych do sprzedaży energii zielonej. Celem firmy Green Gas jest przekształcenie projektu wytwarzającego kredyt węglowy w projekt wytwarzający energię, gwarantujący korzyści wszystkim zaangażowanym stronom.

Przykładem jest wynik uzyskany dzięki wysiłkom pracowników firmy w roku 2011, w którym Green Gas zredukował emisję CO2 równą w przybliżeniu emisji CO2 wyprodukowaną przez milion pojazdów, jednocześnie wytwarzając zieloną energię elektryczną dla ponad 200 000 gospodarstw domowych.