Oczekiwane partnerstwa

Firma Green Gas jest interesującym partnerem biznesowym dla właścicieli kopalni węgla oraz składowisk odpadów w celu wytwarzania czystej energii z odpadów zawierających metan. Ponadto zapewniamy partnerom biznesowym wsparcie w zakresie specjalistycznej wiedzy dotyczącej kwestii technicznych, operacyjnych i handlowych w ramach działalności spieniężania odpadów zawierających metan. Dzięki dostarczaniu rozwiązań kompleksowych dotyczących przekształcania metanu w energię odnawialną umożliwiamy naszym klientom skupienie się wyłącznie na ich głównej działalności biznesowej. Firma Green Gas realizuje również projekty dotyczące źródeł biogazu.

Przekształcanie zanieczyszczającego środowisko naturalne metanu, którego stopień zanieczyszczania jest około 21-krotnie większy niż emisji CO2, w cenną i deficytową energię zieloną pozytywnie wpływa na stan środowiska naturalnego oraz poprawia warunki życia i pracy w danym regionie. Firma Green Gas jest zaangażowana w pozyskiwanie czystej energii z odpadów zawierających metan, wpływając pozytywnie na stan środowiska naturalnego i oferując klientom w pełni opracowany i właściwy model biznesowy.