Usługi świadczone przez Green Gas

Liczne osiągnięcia w rozwoju niezaprzeczalnych zalet wynikających z wykorzystania metanu na składowiskach odpadów

W przypadku firm odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami przyjmujących znaczne ilości odpadów dostarczanych codziennie do zakładów, polityka dotycząca ochrony środowiska oraz perspektywy zrównoważonego rozwoju są istotnymi parametrami. Składowiska odpadów wytwarzają znaczne ilości metanu. Firma Green Gas International projektuje, buduje i obsługuje projekty przekształcania metanu w energię na całym świecie w celu poprawy wskaźnika wpływu firmy na środowisko. Współpraca dopasowana do potrzeb jest podstawą naszej filozofii. Połączenie Państwa oraz naszych zalet skutkuje osiągnięciem najlepszych wyników, a Państwo mogą skupić się na swojej kluczowej działalności. Zapewniamy wsparcie w następującym zakresie:

  • Projektowanie Metan – jako gaz odpadkowy – jest obecny na składowiskach odpadów w różnych ilościach, co wymaga zastosowania różnych technik w celu odpowiedniego odwodnienia i pompowania gazu. Green Gas zatrudnia doświadczonych inżynierów, którzy projektują dopasowane do potrzeb rozwiązania w celu osiągnięcia wyjątkowych korzyści ze składowanych odpadów. Zarówno wykorzystanie jednostek kogeneracyjnych CHP, które dostarczają cenną czystą energię do sieci, jak i pochodni metanu w celu wyeliminowania zanieczyszczania środowiska naturalnego i wytworzenia kredytów węglowych stanowią wiodące alternatywy.
  • Budowanie Po fazie projektowania przeprowadzane są przygotowania oraz budowa systemu gromadzenia i odwadniania gazu. Następnie przeprowadzany jest montaż jednostek kogeneracyjnych CHP i/lub pochodni, podłączenie do sieci oraz dogłębna administracja projektu w celu pozyskiwania kredytów węglowych.
  • Obsługa Green Gas monitoruje codzienną pracę za pomocą sterowni i proaktywnie zarządza wszystkimi operacjami oraz czynnościami konserwacyjnymi w celu maksymalizacji wyników. Projekty Green Gas są zazwyczaj realizowane w ciągu dłuższego okresu. Może on się wahać od kilku lat do dziesięcioleci. Podczas tego okresu cały metan musi być odpowiednio obrabiany w celu wytworzenia maksymalnej ilości czystej energii, wspierając jednocześnie proces łagodzenia zmian klimatycznych. Podczas operacji wszystkie zanieczyszczenia oraz substancje niebędące metanem są usuwane z gazu w celu zapewnienia optymalnej pracy jednostek kogeneracyjnych (CHP).

Jeśli chcą Państwo, abyśmy skontaktowali się w celu omówienia potencjalnych projektów, prosimy kliknąć tutaj.