Preferovaní partneři

Společnost Green Gas je upřednostňovaný partner majitelů uhelných dolů a skládek odpadu pro výrobu čisté energie z odpadního metanu. Dodáváme našim partnerům přidanou hodnotu prostřednictvím poskytování technických, provozních a komerčních odborných znalostí v oblasti monetizace odpadního metanu. Jelikož nabízíme komplexní řešení pro výrobu obnovitelné energie z metanu, naši klienti se mohou soustředit na hlavní předmět jejich podnikání. Společnost Green Gas také dokáže realizovat projekty týkající se zdrojů bioplynu.

Konverze škodlivého metanu, který je více než 21krát škodlivější než emise CO2, na cennou a vzácnou ekologickou energii zlepšuje naše životní prostředí a pracovní a životní podmínky v regionu. Společnost Green Gas se zavázala realizovat čistou energii z metanu při současném zlepšování životního prostředí prostřednictvím důmyslného a životaschopného obchodního modelu pro naše klienty.