Projekty

Pioneer

United States  

Pioneer Crossing: Jeden z velkých projektů výroby energie ze skládkového plynu v Severní Americe.

Pioneer Crossing: Jeden z velkých projektů výroby energie ze skládkového plynu v Severní Americe. 6,4MW projekt na využití metanu na skládce odpadu Pioneer Crossing společnosti J.P. Mascaro & Son v Berks County v Pensylvánii, USA, realizovaný a provozovaný společností Green Gas v roce 2008. Rozsáhlá skládka Pioneer Crossing je příkladem dobře realizovaného a strukturovaného projektu, kde je škodlivý metan přeměňován na cennou ekologickou energii. Stabilní provozní výkon tohoto projektu vyprodukuje odhadovaných 50 milionů kWh energie ročně a sníží skleníkové plyny o přibližně 165 000 tun ekvivalentu CO2, což je přínosem pro všechny akcionáře účastnící se projektu.
Některé charakteristiky projektu:
• 4 x 1,6MW kogenerační jednotka – celková kapacita 6,4 MW
• Stavba závodu byla zahájena a uvedena do provozu v roce 2008
• Objem plynu: 4000 Nm³/h poskytuje spolehlivou a čistou energii
• Jeden z největších projektů konverze skládkových plynů v Pensylvánii

Datteln

Germany  

2,7MW projekt výroby energie z důlního plynu, kde je vedle výroby energie provozováno také 2,2MW tepelné čerpadlo.

2,7MW projekt výroby energie z důlního plynu, kde je vedle výroby energie provozováno také 2,2MW tepelné čerpadlo. Cenné teplo je přiváděno do teplovodní sítě a využíváno hlavními dodavateli energie, a toto zařízení bylo navrženo a uvedeno do provozu společností Green Gas Germany.
Některé charakteristiky projektu:
• 2 x 1,4MW kogenerační jednotka
• Stavba kogenerační jednotky byla zahájena a uvedena do provozu v roce 2007
• Instalace tepelného čerpadla byla zahájena a uvedena do provozu v roce 2012
• Roční výroba energie: přibližně 18 000 MWh
• Roční výroba tepla: přibližně 15 000 MWh

Lazy

Czech Republic  

Instalace dvou kogeneračních jednotek v areálu činného černouhelného dolu Lazy.

Instalace dvou kogeneračních jednotek v areálu činného černouhelného dolu Lazy. Tato instalace je součástí rozsáhlého projektu výstavby kogeneračních jednotek, které Green Gas realizoval v oblasti Ostravko-Karvinském revíru. Pro pohon motorů byl využíván důlní plyn odsávaný pomocí degazační stanice, která zajišťuje bezpečnost při těžbě uhlí. V roce 2012 došlo k změně napojení na plynovod dopravující důlní plyn z uzavřených dolů. Elektrická energie je dodávána do lokální distribuční sítě a teplo je dodáváno do kotelny pro vytápění areálu dolu.
Některé charakteristiky projektu:
• Instalovaný elektrický výkon 2 x 1,6 MW
• Uvedení do provozu v roce 2008
• Roční výroba energie: přibližně 24 000 MWh
• Roční výroba tepla: přibližně 12 000 MWh

Buttelborn

Germany  

Společnost Green Gas Germany provozuje projekt výroby energie ze skládkového plynu od roku 2000 v oblasti Hessenska.

Společnost Green Gas Germany provozuje projekt výroby energie ze skládkového plynu od roku 2000 v oblasti Hessenska. V současné době společnost Green Gas provozuje jednu jednotku s kapacitou 501 kW a zajišťuje distribuci a propagaci vyrobené elektřiny. Z důvodu snižující se kvality plynu a snižujícího se množství plynu společnost Green Gas v posledních letech rozsah projektu, ke spokojenosti klienta a partnerů projektu, snížila z původních 717 kW při zahájení provozu na jednu kogenerační jednotku s kapacitou 501 kW. Díky instalaci své patentované sady pro zpracování plynu s nízkým obsahem metanu je společnost Green Gas schopná využívat skládkový plyn s obsahem metanu menším než 35 % CH4.

Jan Karel

Czech Republic  

Instalace dvou kogeneračních jednotek v areálu činného černouhelného dolu ČSA.

Instalace dvou kogeneračních jednotek v areálu činného černouhelného dolu ČSA. Tato instalace je součástí rozsáhlého projektu výstavby kogeneračních jednotek, které Green Gas realizoval v oblasti Ostravko-Karvinském revíru. Pro pohon motorů je využíván plyn z centrální plynové soustavy dopravující důlní plyn z činných dolů. Elektrická energie je dodávána do lokální distribuční sítě a teplo je dodáváno do kotelny pro vytápění areálu dolu.
Některé charakteristiky projektu:
• Instalovaný elektrický výkon 2 x 1,6 MW
• Uvedení do provozu první KJ rok 2009, druhá KJ 2011
• Roční výroba energie: přibližně 24 700 MWh
• Roční výroba tepla: přibližně 7 400 MWh

Orlová

Czech Republic  

Instalace jedné kogenerační jednotky v blízkosti náměstí města Orlová.

Instalace jedné kogenerační jednotky v blízkosti náměstí města Orlová. Tato instalace je součástí rozsáhlého projektu výstavby kogeneračních jednotek, které Green Gas realizoval v oblasti Ostravko-Karvinském revíru. V této lokalitě byl také realizován projekt pro ochranu území města Orlová před samovolným výstupem metanu na povrch, který však není součástí projektu výstavby kogeneračních jednotek. Pro pohon motoru je využíván plyn z centrální plynové soustavy dopravující důlní plyn z činných dolů. Elektrická energie je dodávána do distribuční sítě.
Některé charakteristiky projektu:
• Instalovaný elektrický výkon 0,8 MW
• Uvedení do provozu v roce 2007
• Roční výroba energie: přibližně 5 400 MWh

Grube Siegfried

Germany  

Společnost Green Gas Germany provozuje kompletní projekt výroby energie ze skládkového plynu poblíž saského Lipska, včetně jeho čerpání a stlačování, a provozování kogenerační jednotky od roku 2004.

Společnost Green Gas Germany provozuje kompletní projekt výroby energie ze skládkového plynu poblíž saského Lipska, včetně jeho čerpání a stlačování, a provozování kogenerační jednotky od roku 2004. Společnost Green Gas Germany navíc zajišťuje distribuci a propagaci vyrobené elektřiny. Z důvodu snižující se kvality plynu a snižujícího se množství plynu společnost Green Gas v posledních letech rozsah projektu, ke spokojenosti klienta a partnerů projektu, snížila z původních 738 kW při zahájení provozu na jednu kogenerační jednotku s kapacitou 501 kW. V roce 2012 společnost Green Gas projekt revitalizovala instalací své patentované sady na využívání plynu s nízkým obsahem metanu, vyvinuté společností Green Gas Germany, což vedlo k pokračování provozu 469kW kogenerační jednotky a ke zvýšení elektrického výkonu ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Zákazník: Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH.

Blumenthal

Germany  

Závod ve městě Recklinghausen s instalovanou 4MW kogenerační jednotkou využívající uzavřené doly s plynem s koncentrací CH4 nižší než 25 %.

Závod ve městě Recklinghausen s instalovanou 4MW kogenerační jednotkou využívající uzavřené doly s plynem s koncentrací CH4 nižší než 25 %.
Některé charakteristiky projektu:
• 3 x 1,4MW kogenerační jednotka
• Stavba kogenerační jednotky byla zahájena a uvedena do provozu v roce 2007
• Roční výroba energie: přibližně 25 000 MWh
Instalovaná sada pro zpracování plynu s nízkým obsahem metanu
Partner: Minegas GmbH.