Projekty

Pioneer

Stany Zjednoczone  

Pioneer Crossing: Jeden z największych projektów przekształcania gazu wysypiskowego w energię w Ameryce Północnej.

Pioneer Crossing: Jeden z największych projektów przekształcania gazu wysypiskowego w energię w Ameryce Północnej. Projekt utylizacji metanu na składowisku odpadów J.P. Mascaro & Sons, jednym z zakładów Pioneer Crossing w Berks County, w Pensylwanii, w USA o mocy 6,4 MW, realizowany i obsługiwany przez Green Gas w 2008 roku. Pioneer Crossing jest przykładem dobrze opracowanego i ustrukturyzowanego projektu, w którym zanieczyszczający środowisko naturalne gaz odpadkowy – metan – jest przekształcany w cenną, ekologiczną elektryczność na głównym składowisku odpadów. Stabilna wydajność operacyjna tego projektu wytwarza około 50 milionów kilowatogodzin energii rocznie i ogranicza emisję gazów cieplarnianych o około 165 000 ton CO2, co przekłada się na korzyści dla wszystkich udziałowców zaangażowanych w ten projekt.
Niektóre dane opisujące projekt:
• 4 zakłady CHP x 1,6 MW – 6,4 MW łącznej mocy
• Rozpoczęcie budowy i oddanie zakładu do eksploatacji w 2008 roku
• Objętość gazu: 4 000 Nm³/h zapewnia niezawodną, czystą energię
• Jeden z największych projektów wykorzystania gazu składowiskowego w Pensylwanii

Datteln

Niemcy  

Projekt pozyskiwania energii z gazu węglowego kopalnianego o mocy 2,7 MW, gdzie oprócz wytwarzania elektryczności obsługiwana jest również jednostka odzyskiwania ciepła o mocy 2,2 MW.

Projekt pozyskiwania energii z gazu węglowego kopalnianego o mocy 2,7 MW, gdzie oprócz wytwarzania elektryczności obsługiwana jest również jednostka odzyskiwania ciepła o mocy 2,2 MW. Cenne ciepło jest przesyłane do sieci ogrzewania i wykorzystywane przez głównego dostawcę energii. Projekt został opracowany i oddany do eksploatacji przez oddział Green Gas Germany.
Niektóre dane opisujące projekt:
• 2 zakłady CHP x 1,4 MW
• Rozpoczęcie budowy i oddanie zakładu CHP do eksploatacji w 2007 roku
• Rozpoczęcie budowy i oddanie do eksploatacji zakładu odzysku ciepła w 2012 roku
• Roczna ilość wytwarzanej elektryczności: około 18 000 MWh
• Roczna ilość wytwarzanego ciepła: około 15 000 MWh

Lazy

Czechy  

Odnoszący sukcesy projekt zrównoważonego pozyskiwania energii z gazu węglowego realizowany przez oddział Green Gas DPB.

Odnoszący sukcesy projekt zrównoważonego pozyskiwania energii z gazu węglowego realizowany przez oddział Green Gas DPB.
Green Gas DPB obsługuje 22 projekty przekształcania odnawialnego gazu w energię w Czechach w ramach działających i zamkniętych kopalni węgla. Moc zainstalowana elektrowni wynosi ponad 28 MW. Każda z jednostek CHP jest zasilana zarówno przez gaz kopalniany z zamkniętych kopalni, jak i poprzez ewakuację niebezpiecznego metanu z aktywnych górniczo obszarów.

Buttelborn

Niemcy  

Oddział Green Gas obsługuje projekty przekształcania gazu wysypiskowego w energię od 2000 roku w obszarze Hessen.

Oddział Green Gas obsługuje projekty przekształcania gazu wysypiskowego w energię od 2000 roku w obszarze Hessen. W chwili obecnej Green Gas obsługuje jeden silnik o mocy 501 kW i zajmuje się dystrybucją i marketingiem wygenerowanej elektryczności. Ze względu na pogarszającą się jakość gazu i ograniczone ilości gazu w ostatnich latach, Green Gas zmniejszyła skalę projektów w oparciu o dostępność zasobów gazu z 717 kW od początku projektu do zaledwie jednej jednostki CHP o mocy równej 501 kW w celu zapewnienia satysfakcji klienta i partnerów projektu. Co więcej, dzięki montażowi opatentowanego zestawu do przetwarzania niskiej zawartości metanu, oddział Green Gas Germany jest w stanie wykorzystać gaz składowiskowy o zawartości metanu mniejszej niż 35%.

Jan Karel

Czechy  

Odnoszący sukcesy projekt pozyskiwania energii z gazu węglowego realizowany w Czechach przez oddział Green Gas DPB.

Odnoszący sukcesy projekt pozyskiwania energii z gazu węglowego realizowany w Czechach przez oddział Green Gas DPB. Green Gas DPB obsługuje 22 projekty przekształcania odnawialnego gazu w energię w Czechach w ramach działających i zamkniętych kopalni węgla. Moc zainstalowana elektrowni wynosi ponad 28 MW. Każda z jednostek CHP jest zasilana zarówno przez gaz węglowy z zamkniętych kopalni, jak i poprzez odwadnianie niebezpiecznego metanu z aktywnych górniczo obszarów.

Orlova

Czechy  

Odnoszący sukcesy projekt podpowierzchniowego wiercenia, uwalniania i przekształcania gazu węglowego w energię.

Odnoszący sukcesy projekt podpowierzchniowego wiercenia, uwalniania i przekształcania gazu węglowego w energię. Green Gas DPB obsługuje 22 projekty przekształcania odnawialnego gazu w energię w Czechach w ramach działających i zamkniętych kopalni węgla. Moc zainstalowana elektrowni wynosi ponad 28 MW. Każda z jednostek CHP jest zasilana zarówno przez gaz węglowy z zamkniętych kopalni, jak i poprzez odwadnianie niebezpiecznego metanu z aktywnych górniczo obszarów.

Grube Siegfried

Niemcy  

Oddział Green Gas Germany realizuje kompletny projekt przekształcania gazu wysypiskowego w energię w pobliżu Lipska, w Sachsen-Anhalt; włączając odwadnianie, sprężanie i obsługę jednostki CHP od 2004 roku.

Oddział Green Gas Germany realizuje kompletny projekt przekształcania gazu wysypiskowego w energię w pobliżu Lipska, w Sachsen-Anhalt; włączając odwadnianie, sprężanie i obsługę jednostki CHP od 2004 roku. Ponadto Green Gas Germany zajmuje się dystrybucją i marketingiem wytworzonej energii elektrycznej. Ze względu na pogarszającą się jakość gazu i ograniczone ilości gazu w ostatnich latach, Green Gas zmniejszyła skalę projektów w oparciu o dostępność zasobów gazu z 738 kW od początku projektu do zaledwie jednej jednostki CHP o mocy równej 469 kW w celu zapewnienia satysfakcji klienta i partnerów projektu. W 2012 roku Green Gas dokonała rewitalizacji projektu, montując opatentowany zestaw do przetwarzania niskiej zawartości metanu opracowany przez oddział Green Gas Germany, skutkujący kontynuacją pracy jednostki CHP o mocy 469 kW i zwiększeniem mocy elektrycznej, co przełożyło się na satysfakcję wszystkich zaangażowanych stron! Klient: Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft GmbH.

Blumenthal

Niemcy  

Montaż zakładu CHP o mocy 4 MW w mieście Recklinghausen, obsługiwanego w ramach zamkniętych kopalni o zawartości CH4 poniżej 25%.

Montaż zakładu CHP o mocy 4 MW w mieście Recklinghausen, obsługiwanego w ramach zamkniętych kopalni o zawartości CH4 poniżej 25%.
Niektóre dane opisujące projekt:
• 3 zakłady CHP x 1,4 MW
• Rozpoczęcie budowy i oddanie zakładu CHP do eksploatacji w 2007 roku
• Roczna ilość wytwarzanej elektryczności: około 25,000 MWh
Montaż zestawu do przetwarzania niskiej zawartości metanu
Partner: Minegas GmbH