Green Gas, zachytávání energie

Společnost Green Gas International se angažuje v oblasti zmírňování následků změny klimatu prostřednictvím konverze škodlivých emisí metanu na cennou energii. Máme za sebou několik desetiletí úspěšných zkušeností s těžbou, konverzí a zpracováním plynů z různých zdrojů, jako jsou uhelné doly, skládky odpadu, čističky odpadních vod a závody na výrobu bioplynu.

S mezinárodním týmem 300 angažovaných zaměstnanců společnost Green Gas provozuje kolem 40 projektů čisté energie v rámci Evropy. Cenné zkušenosti s využíváním metanu o různé kvalitě jeho konverzí na tu nejvhodnější energii (elektřina, teplo nebo paliva) jsou jedinečným aktivem. Je tak umožněno ziskové využívání těžko přístupných zdrojů plynů a konverze těchto plynů na čistší paliva budoucnosti.

Společnost Green Gas poskytuje řešení pro všechny fáze od dobývání plynu, přes výrobu energie až po fázi prodeje elektřiny, získávání emisních povolenek, návrhy projektů, konstrukční činnost, řízení projektů, výstavbu a inženýring a v neposlední řadě provozní činnost a údržbu. Projekty udržitelné energie realizujeme pomocí nejnovějších technologií pro minimalizaci vlivu na životní prostředí. Výrazný celosvětový nárůst poptávky po zdrojích obnovitelné energie poskytuje společnosti Green Gas vhodnou půdu pro další expanzi jejích globálních aktivit.

S instalovanými elektrickými generátory s kapacitou přes 110 MW společnost Green Gas zpracuje více než 120 milionů m3 metanu a následně vyrobí přibližně 650 GWh elektrické energie. Tato společnost má hodnotné zkušenosti s poskytováním udržitelných služeb, jejichž prostřednictvím jsou v současnosti každý rok neutralizovány škodlivé emise v objemu odpovídajícímu 1 milionu automobilů, přičemž dochází k výrobě cenné energie a tepla v objemu odpovídajícímu více než 200 000 domácností ve vybraných regionech.