Green Gas – przechwytuje energię

Firma Green Gas International bierze czynny udział w łagodzeniu zmian klimatycznych poprzez konwersję szkodliwych emisji metanu w cenną energię. Od wielu dziesięcioleci zdobywamy doświadczenie owocujące zakończonymi sukcesem projektami w ramach odwadniania, konwersji, obróbki i zarządzania gazem pochodzącym z różnych źródeł, m.in. z kopalni węgla, składowisk oraz biogazowni.

Wraz z zespołem 300 zaangażowanych pracowników firma Green Gas obsługuje około 40 projektów pozyskiwania czystej energii w Europie. Niezwykle cenne doświadczenie w wykorzystywaniu metanu (gazu odpadkowego) o bardzo różnej jakości poprzez jego konwersję w najbardziej pożądaną energię (prąd, ciepło lub paliwo ciekłe LNG) stanowi największy atut firmy. Doświadczenie to umożliwia dochodowe wykorzystanie najbardziej wymagających źródeł gazu oraz jego uszlachetnianie do sprawdzonych, czystszych paliw w przyszłości.

Firma Green Gas oferuje rozwiązania na każdym z etapów produkcji od wydobycia gazu, wytwarzania energii po sprzedaż energii elektrycznej, ciepła oraz pozyskanych kredytów węglowych, projektowanie, prace inżynierskie, zarządzanie, zaopatrywanie i realizację projektów, jak również obsługę i konserwację. Realizujemy projekty w zakresie zrównoważonej energii, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Silny wzrost zapotrzebowania na źródła energii odnawialnej na całym świecie zapewnia stabilne fundamenty dla przyszłego rozwoju firmy Green Gas na rynku globalnym.

Przy mocy zainstalowanej na poziomie przewyższającym 110 MW firma Green Gas utylizuje ponad 120 mln m3 metanu, a następnie wytwarza około 650 GWh energii elektrycznej. Firma opracowała niestandardowe rozwiązania dotyczące dostarczania zrównoważonych usług, w ramach których każdego roku równoważność szkodliwych emisji pochodzących od około 1 mln pojazdów jest neutralizowana, dostarczając cenną energię elektryczną oraz ciepło w ilości odpowiadającej zużyciu przez 200 000 gospodarstw domowych w wybranym regionie.